sitemap.xml.gz

Aktuality

Aktualita na listopad ve vzdělávání pedagogů: 

KURZ SMYSLOVÁ VÝCHOVA se bude konat v sobotu 9.11.2013 od 9:00 do 17:00 v našem centru na Praze 5.

Lektorkami jsou PhDr. Dagmar Moravcová a PhDr. Eva Matoušková, speciální pedagogové, zrakové terapeutky s bohatou praxí v oboru a zkušenostmi v rozvoji potřebných dovedností dětí se zrakovým i kombinovaným postižením. Kurz trvá 8 hodin. Více informací ke kurzu prosím žádejte na emailu zrakovy.terapeut@seznam.cz  


Říjen 2013 - Proběhnul kurz grafomotorika. 

Kurzu se zúčastnilo 10 pedagogů pracujících s dětmi a dospívajícími se zrakovým nebo kombinovaným postižením.

Učitelé se naučili u dětí rozvíjet schopnost uvolnit ruku a připravit se na psaní. Příjemným vedlejším efektem a překvapením bylo, že i dospělý je schopen psát a malovat mnohem snáze a uvolněněji.

Květen 2013 - Zraková terapie je blíže učitelům - Získali jsme akreditaci MŠMT pro odborné kurzy pro pedagogy

Setkáváte se při práci ve školní třídě, ve školce nebo ve speciálních třídách nebo družinách s dětmi s poruchami zraku a zrakovým omezením? Pak můžete rozšířit své praktické dovednosti na našich kurzech pro učitele a další pedagogické pracovníky.

Naše pracoviště je akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování podle zákona 563/2004 a v souladu se zákonem 500/2004.

V současné době vzděláváme ve dvou kurzech, určených pro Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků:

1. Grafomotorika, náprava grafomotorických obtíží u dětí a žáků se zrakovým a vícečetným postižením

2. Smyslová výchova dětí a žáků se zrakovým a vícečetným postižením. 

Oba kurzy trvají 8 hodin, lektorkami jsou PhDr. Dagmar Moravcová a PhDr. Eva Matoušková, speciální pedagogové, zrakové terapeutky s bohatou praxí v oboru a zkušenostmi v rozvoji potřebných dovedností dětí se zrakovým i vícečetným postižením. Více informací zrakovy.terapeut@seznam.cz  


Duben 2013 - V Košicích proběhnul týdenní kurz zrakové terapie

Před týdnem jsem se vrátila z Košic, kde jsem vedla intenzivní týdenní kurz, zaměřený na témata zrakové terapie pro pracovníky sociální rehabilitace krajských středisek Únie nevidomých a slabozrakých Slovenska. 

Logicky, i na Slovensku trápí starší populaci věkem podmíněná makulární degenerace, která způsobuje výpadky vidění v centru zorného pole, znemožňuje číst a vykonávat práci vyžadující rozlišení detailů, ale i běžné denní činnosti sebeobsluhy. 

Rehabilitaci  zrakových obtíží a podporu využití zraku je zejména pro malé děti a seniory na Slovensku obtížné zajistit, proto chtějí pracovníci Unie nevidomých a slabozrakých situaci zlepšit. Zrakoví terapeuti jsou bohužel na Slovensku také obtížně dostupní, přesto je mezi odbornou veřejností i pacienty o péči rostoucí zájem.

Již několik rodin dojíždí s dětmi za lékaři a zrakovými terapeutkami do Prahy. Péči si musí samozřejmě plně hradit, včetně cestovného. Pokroky v rehabilitaci jim ale za to stojí.         


Březen 2013 - Dlouhé čekací doby na péči hrazenou z pojištění - zlepší se situace s proplácením výkonů pojišťovnami?

V Centru zrakových vad v Motole, kde mám hlavní pracovní poměr, se tvoří na vyšetření zrakovými terapeuty dlouhé čekací doby, protože pouze na dvou smluvních pracovištích v Praze vyšetřují zrakoví terapeuti a jejich péče je hrazená ze zdravotního pojištění. 

Tato péče nemůže pokrýt potřebu vyžádaných vyšetření z celé České republiky. Navíc zdravotní pojišťovny opakovaně odmítají proplácet výkony udělané nad jimi stanovené limity, i když všechna péče je jako specializovaná podložená žádankami spádových očních nebo praktických lékařů či neurologů.

Situace není jednoduchá, ale vedeme nepřetržitá jednání s pojišťovnami a státními institucemi, abychom učinili naši péči dostupnější více pacientům. O pokrocích v jednáních budu informovat zde v aktualitách.


zrakovy.terapeut@seznam.cz © dagmar moravcová 2013