Diagnostika zraku

Vyšetření zrakových funkcí preferenčními testy poskytuji kojencům a malým dětem do tří let věku nebo starším dětem, u kterých nelze standardně vyšetřit vidění na běžných oftalmologických pracovištích, také dětem i dospělým s těžkým kombinovaným postižením.

Speciálními testy  vyšetřuji u dětí i dospělých zrakovou ostrost do dálky, na blízko, kontrastní citlivost, barvocit, spolupráci obou očí pro prostorové vidění, lateralitu očí souhrně v Komplexním vyšetření zrakových funkcí.

Klienty jsou děti předškolního i školního věku, mládež i dospělí. Výsledkem je doporučení pro zrakovou práci při přípravě na školní docházku, práci ve škole, domácí úpravy i úpravy prostředí pro nácvik potřebných dovedností.

Další oblastí vyšetření je vyšetření zrakového vnímání (percepce). Lze už u dětí předškolního věku, školního věku i dospělých. Jedná se o časově náročné vyšetření, kterému musí předcházet vyšetření zrakových funkcí. Většinou je potřeba vyšetření rozdělit na dvě návštěvy, podle časovým možností a kvality pozornosti klienta.

zrakovy.terapeut@seznam.cz © dagmar moravcová 2013