Rehabilitace zraku

Rehabilitace zraku je plánována podle potřeb pacientů. Jedná se o nácvik fixace, sledování, orientace na ploše, cvičení pro rozšíření zorného pole, cvičení pro zlepšení spolupráce očí a rukou, zlepšení reakčního času na změny v zorném poli, nácvik rozlišení písmen, číslic a geometrických tvarů a nácvik čtení v upraveném prostředí. Dále nácvik zrakové diferenciace, zrakové syntézy, nácvik vnímání symetrie i rozlišení figury a pozadí.

Klienty jsou děti, mládež i dospělí, kteří v důsledku závažného onemocnění, života zachraňující operace hlavy, úrazu nebo CMP (poškození mozku vlivem krvácení nebo nedostatečného okysličení mozku) přišli o zrak nebo se jim zrak výrazně zhoršil.

Rehabilitace je náročná a dlouhodobá. Po výše uvedených stavech trvá i dva roky. Klienti docházejí  jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc a dostávají úkoly pro domácí tréning .  

cvičení diferenciace na ploše stolu cvičení lokalizace na lok. tabuli cvičení na chris games cvičení na manuálním rotátoru cvičení na rotátoru cvičení pro rozšíření zorného pole šikmá plocha cvičení pro rozšíření zp cvičení pro zlepšení reakce na změny v zorném poli cvičení zp na lokalizační tabuli cvičení zp na rotátoru podpora při nácviku čtení rotátor s balanční plochou
zrakovy.terapeut@seznam.cz © dagmar moravcová 2013