Stimulace zraku

Zrakovou stimulaci používám u kojenců a malých dětí k navození zájmu o zrakové vjemy.

Základem je vytvoření podmínek pro pohodlné zrakové vnímání navozením potřebného kontrastu používaných materiálů, využitím barevných nebo černobílých předmětů. U kojenců a malých dětí s těžkými ztrátami zraku začínáme s používáním nasvícených nebo světelných hraček, barevných hraček na černém podkladu, vzorů na stimulačních deskách, nasvícením stříbrných předmětů a sledováním pohybu duhy stimulačních deskách. U batolat již používáme hračky, stavebnice i různé předměty z domácnosti na stimulačních panelech. Doba práce na stimulačním panelu se u jednotlivých pacientů liší. Intenzita podsvícení se také liší zrakovými potřebami dítěte. Jakmile dítě rozlišuje kontrastní obrázky na světelném panelu, je čas přejít k práci s obrázky s konturou ve světelně upravených podmínkách, na stolečku.

U větších dětí a u dospělých, kteří vlivem úrazu, závažného onemocnění očí, vlivem operací v oblasti hlavy se zasažením zrakového centra nebo vyšších asociačních oblastí zpočátku stimulujeme zrak stimulačními deskami, sledováním světelného kotouče na stimulační desce, vyhledáváním barevných ploch v rozsahu zorného pole. Nácviku vnímání písmen i tvarů s použitím zraku i hmatu, ale také jejich zvýrazněním na světelném panelu. Zraková stimulace jednotlivých pacientů se liší úrovní vývoje zraku a také potřebou cvičení vzhledem k deficitům zraku. Vždy je individuálně přizpůsobená. Pacienti na závěr dostávají seznam doporučených činností pro domácí trénink.

Stimulace zraku Stimulace zraku Stimulace zraku Stimulace zraku Stimulace zraku Stimulace zraku Stimulace zraku Stimulace zraku Stimulace zraku Stimulace zraku Stimulace zraku Stimulace zraku
zrakovy.terapeut@seznam.cz © dagmar moravcová 2013